Det har blivit alltmer utmanande för företag att attrahera och engagera nästa generation att arbeta för dem. Det görs olika studier för hur man bäst ska förstå den yngre generationen och kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser.

Vi har bestämt oss för att på djupet förstå hur nybakade studenter från några av Sveriges universitet och högskolor tänker, reagerar och agerar när de söker sitt första jobb.

Vi är tre specialistföretag; Neurons, Odyssey och Symbal som parat ihop en avancerad attityd- och preferensstudie med neuroscience – den främsta forskningsmetoden i världen när det gäller att förstå hur hjärnan fungerar. Och erbjuder denna studie på företag som är intresserade. Första introduktionsworkshopen hölls i Malmö i oktober, och kommer i november hållas även i Stockholm. Studien fortsätter i vår och det är fritt fram för företag att delta.

Kontakta oss för mer information: peter.gustafson@symbal.com

Sammanfattning av workshopen i Malmö kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=ZIRkS3wT7fU