Symbal

change trap, Symbal

Change Trap #3 – Den stora frågan ”varför?”

Den stora frågan ”varför?”

Du får klara fördelar om du lyckas inspirera andra och får ett genuint engagemang för orsakerna till ett nytt förändringsinitiativ.

Kraften i ”varför” är lätt att förstå om vi bara överväger hur vi själva hanterar förändring. ”Du måste gå ner i vikt!”, ”Du måste lära dig att skapa pivottabeller i Excel!”, ”Du behöver mer motion!”, ”Du måste använda vår stilguide när du gör PowerPoints!”. För att du ska ge dig på dessa uppmaningar och faktiskt förändra ditt beteende då måste du förstå och framför allt känna för “varför”, eller hur?

I vår del av världen kan en direkt order fungera, men det skapar sällan entusiasm och trivsel. I synnerhet för skandinaviska företag bygger en individs förmåga att prestera på jobbet på en känsla av fri vilja och att kunna påverka resultaten själva. Här är målet för kommunikation och ledarskap att medarbetarna ska kunna se sig själva i spegeln med en bibehållen känsla av integritet – och att de är involverade genom att helt förstå ”varför”.

Kraften i “Varför”

I den dagliga verksamheten påverkar anledning och förnuft hur vi presterar, och hur vi tar oss an vardagen. Det blir särskilt viktigt när man vill genomföra en förändring eller ta ett nytt utvecklingssteg.

”Varför?” Är alltid en viktig fråga, såvida du inte är på en byggarbetsplats och någon skriker ”ducka!”. Där lär du dig snabbt att helt enkelt göra det. Men på samma byggarbetsplats frågar en ingenjör ”varför?” när hon får höra att företaget hon jobbar på ska gå samman med den värsta konkurrenten. Det är mer sannolikt att hon gör ett bra jobb för det nya sammanslagna företaget om hon får ett bra svar på frågan.

Förståelse för och djupare kunskap om de bakomliggande orsakerna till förändring krävs inte bara för chefen utan för alla anställda. Det är faktiskt viktigt för att den enskilde ska kunna bidra till en positiv förändringsprocess. Om du kan visualisera en attraktiv bild av framtiden känner du dig bekväm och är mer benägna att medverka på förändringsresan.

Ändå glöms ”varför” alltför ofta. “Vad”, “när” och “hur” prioriteras vanligtvis när bollen rullar. Att försumma “varför”-delen av helheten kan skapa reaktivt beteenden i en organisation, så det är viktigt att ha det i åtanke när man börjar på en förändringsresa.

Att förklara ”varför” kan hjälpa dig att ta itu med grundläggande mänskliga känslor som osäkerhet, tvivel och skepsis. Det är en existentiell fråga. Ett väl kommunicerat “varför” kan släppa loss initiativ och önskan att aktivt delta i förändringsresan.

Exempel på kraften i “varför” finns i alla företag som kan betecknas som “visionära” eller “idédrivna”, där anställda delar ägarnas önskan att skapa specifika och verkliga fördelar för kunder och / eller samhället. I organisationer med ett över gripande ”varför vi finns” etablerat på alla nivåer har som regel lättare att hantera förändring över huvud taget.

Här ett exempel på hur ett nytt ”Varför” förändrade en hel bransch

För att illustrera styrkan av “varför”, hämtar vi ett exempel som inte handlar om någon av de amerikanska digitala jättarna som förmodligen drivs av en tydlig mission eller vision. Den existentiella dimensionen av ”varför vi existerar” har funnits som ett ledningsinstrument mycket längre än dessa företag har funnits, inte minst i många skandinaviska företag.

Låt oss titta på ett företag från en mer traditionell bransch som sängtillverkaren Hästens. De lyckades förändra en hel bransch på 1990-talet och lade grunden till en fantastisk framgångsresa. Hästens gick från att vara ett litet, familjeägt, lokalt underleverantörsföretag med flera leverantörer till att vara branschens snabbast växande sängföretag med en internationell närvaro. Hur? Det enkla svaret är att de bestämde sig för varför de skulle vara på marknaden, 100% ur kundens synvinkel.

I detta speciella ”varför” ligger svaret på deras interna omvandling och positionering på marknaden. Deras fokus flyttades från tillverkning till kundernas behov. De ville skapa den bästa sömnen. Deras styrka, förutom att ha ett ganska snävt fokus på rutiga handgjorda sängar, låg i deras förmåga att engagera sig i ”varför”, både inom och utanför företaget.

Det var en smart idé som förvandlade hela berättelsen om sängen på marknaden – både för återförsäljare och konsumenter. Hästens satte sömnen i centrum. För konsumenten blev det klart att ‘Hästens är inte en säng – det är en avkopplande och bekväm sömn’ och ‘den bästa sömnen är värt priset’.

Så varför,`varför´?

Det ”osannolika” blir möjligt om du har en bra förklaring och anledning till en förändring. När det gäller kommunikation är en engagerande historia ofta det som behövs – en som bygger på kända behov. Denna berättelse måste ha det yttersta målet att skapa konkreta fördelar för både anställda och kunder.

Praktiska tips för förändringskommunikatören.

Leta efter två teman när du skapar och använder “varför” -berättelsen:

• Bakomliggande orsaker till förändringsinitiativet. Hur ansluter den planerade förändringen till affärsskäl, strategiska skäl eller kulturella skäl? Forma din historia med verkliga exempel som är relaterade till målgruppen. En smal vardaglig förklaring är lättare att förstå än att resonera på en för komplex nivå, som t.ex. tappade marknadsandelar, lagervärdet är för högt eller vår försörjningskedja är inte tillräckligt effektiv.

Låt oss till exempel säga att du vill starta en rörelse mot en kulturförändring, och huvuddirektivet är: ‘Vi måste vara smidigare för att kunna anpassa oss snabbare till förändringar på marknaden.’ Så ‘Varför behöver vi att vara smidig? ‘ är en fråga som måste förklaras. Men också ”Vad betyder det att vara smidig i praktiken för oss, människorna i organisationen?” Detta måste du förstå som kommunikatör, så att du kan exemplifiera utifrån mottagarens vardag. För att förstå gräv ner till i kärnorsaken genom att använda analystekniken ”fem varför”. Ställ frågan ”varför” fem gånger, varje svar utgör grunden för nästa fråga, är en lysande metod för att avslöja orsaken till t.ex. ett problem.

• Framtidens önskade tillstånd. Anledningen till att vi förändrar är att uppnå något nytt. Att presentera en attraktiv kreativt formad bild av framtiden kommer att få en emotionell inverkan. Målet är att skapa förtroende, förväntan och en önskan att hoppa ombord på förändringståget.

Som ett sista tips: På företagsnivå kan vi skapa den övergripande ramen för ”varför”, berättelsens innehåll. Hur meddelanden uppfattas sen bestäms innehållet, men också av formatet. Den passion, trovärdighet och förtroende som alla våra förändringsambassadörer förmedlar när de berättar gör en enorm skillnad – formatet och sammanhanget. Om ledare och initiativtagare själva tror på budskapet kommer det att synas och uppskattas, och därmed få större effekt.

Så som kommunikatör, fråga dig själv hur du kan få människor att tro på förändringen genom att förklara och synliggöra ”varför”.

Symbal

Nätverk startar på nytt!

Hur skapar man en levande lärandekultur inom sin organisation? Hur mycket av de utbildningssatsningar som görs leder till faktiska beteendeförändringar på arbetsplatsen? I hur stor utsträckning handlar företagens lärande om framåtblickande affärstransformation? Det var några av de frågor som diskuterades under torsdagens nätverksträff med Symbal som värd med besökare från Tetra Pak, Alfa Laval, Axis, Diaverum, Duni och Vesta. Det finns plats för fler!

Read more

Symbal

En introduktion till ‘onboarding’ av nya medarbetare!

Vi på Symbal brinner för att hjälpa företag och organisationer att lyckas med sina förändringsresor. Tillsammans med kunden utvecklar vi kommunikationskoncept som driver förändringen i mål. I vår kreativa verkstad producerar vi kommunikations- och utbildningslösningar som kunden behöver ha med sig på resan för att få med sig alla ombord.

Read more

Symbal

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.”

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.” IM i Sydsvenskan idag där Symbal omnämns.

Symbals och IM:s samarbete omnämns i dagens debattartikel i Sydsvenskan som Martin Nihlgård och Marija Brdarski, företrädare för IM författat. Demokratifrågan är något vi på Symbal värnar om att hålla aktuell och stöttar IM i med våra förändringskommunikations-ögon.

Read more

Symbal

Internt och externt – måste man skilja på kommunikationen?

Ska kommunikation som har samma mål men olika målgrupper hanteras på olika sätt, av olika avdelningar, med olika medarbetare, budgetar och mätetal? Finns ens målgrupperna internt och externt eller är det en konstruktion som för oss fel? Vad tycker du? Peter reflekterar kring detta och vi hade också glädjen att få fika en stund med den erfarna marknadsföraren Malin Lindgärde, som vi gillar att jobba ihop med och vi fick tillfälle att prata lite om internt och externt med henne.

Read more