Ska kommunikation som har samma mål men olika målgrupper hanteras på olika sätt, av olika avdelningar, med olika medarbetare, budgetar och mätetal? Finns ens målgrupperna internt och externt eller är det en konstruktion som för oss fel? Vad tycker du? Peter reflekterar kring detta och vi hade också glädjen att få fika en stund med den erfarna marknadsföraren Malin Lindgärde, som vi gillar att jobba ihop med och vi fick tillfälle att prata lite om internt och externt med henne.

Internt eller externt i transformationernas tid?

Salve, plebs! Det heter ju traditionellt att ”till bönder ska man prata på bönders språk och till de lärde – latin”. Och det passar ju ihop med det traditionella sändarperspektivet när man anpassar budskapet efter målgruppen. Hos samtliga av våra kunder genom åren, har det funnits två separata avdelningar – en för extern kommunikation, med marknaden, och en för intern kommunikation, med medarbetare. Det har varit både tydligt och naturligt.
Och naturligtvis är det skillnad på att beskriva produktnytta å ena sidan och reda ut tjänstepensionsfrågor å den andra.

Innovationskraften kan öka

När vi möter företag som insett att de behöver förändras för att möta helt nya utmaningar dyker begrepp som innovationskraft och nyskapande ofta upp. Tänk vilka lösningar som skulle kunna uppstå om fler människor med olika infallsvinklar engagerar sig i just våra utmaningar. Det spelar ju ingen roll egentligen var den avgörande energin, idén eller förslaget som skapar nytt kommer ifrån. Det viktiga är att man fångar upp och tar tillvara idékraften. Vi menar att kommunikationen och dialogen kring ett företags utmaningar och behov av nya lösningar borde kunna rikta sig till medarbetares innovationslusta samtidigt som till världen runt omkring. Ett begrepp som innovationskraft hänger också tätt ihop med att vara en attraktiv arbetsgivare, på samma sätt som etik, värderingar och vilka produkter eller tjänster man erbjuder. Att t ex lyfta fram och synliggöra innovationskraften i ett företag inom sin Employer Branding borde vara ett kommunikativt behov hos alla som söker nya talanger.

Varför inte tala om ‘våra fans’?

Måste då kommunikationen vara annorlunda för de som vi vill ska söka sig till oss framöver, än för alla de medarbetare som redan jobbar här? Var går egentligen skiljelinjen mellan intern och extern kommunikation? Vi sticker ut hakan och ifrågasätter om kommunikation som har samma mål måste hanteras av olika avdelningar, med olika medarbetare, budgetar och mätetal? Finns ens målgrupperna internt och externt eller är det en konstruktion som för oss fel? ”Våra fans” är kanske en bättre kategorisering? Finns det andra sätt att tänka kring internt och externt som mer gagnar den förändring vi faktiskt måste åstadkomma, tillsammans? Man kan ju faktiskt stå mitt ute på en åker, vara professor i agronomi, prata skånska – och känna ett starkt behov av en rullebör.
Och vad det heter på latin vete katten. Vad tycker du – behöver synen på internt och externt i kommunikationen förändras?

Peter Addin, Consigliere, Partner på Symbal

Se filmen här:

 

 

Vi på Symbal brinner för att hjälpa företag och organisationer att lyckas med sina förändringsresor. Tillsammans med kunden utvecklar vi kommunikationskoncept som driver förändringen i mål. I vår kreativa verkstad producerar vi kommunikations- och utbildningslösningar som kunden behöver ha med sig på resan för att få med sig alla ombord.
Symbal har funnits sedan 2003 och är en fullservicebyrå inom förändringskommunikation; från strategi och koncept till produktion. Vi berättar och formulerar det som behöver sägas. Vi gestaltar förändringsbudskapen i alla typer av filmer och visuellt innehåll för webb. Vi utvecklar pedagogik och bjuder in målgruppen till lärande via webb, mobilt och det fysiska rummet. Vi har metoder för mätning och uppföljning av både kommunikationen och förändringen.

Vi tar uppdrag från kunder i hela landet. Med uppdragsgivare som Tetra Pak, IKEA, Alfa Laval, Orkla Foods, Smart Eyes och Actelion erbjuder Symbal nytänkande och välunderbyggda kommunikationslösningar anpassade till varje kund.