Symbal

Symbal

Change Trap #3 – The Big Why

You can change a lot if you manage to inspire a genuine commitment to the reasons behind making the change in the first place.

The power of ‘why’ is easily understood if we just consider how we ourselves handle change. ‘You need to lose weight!’; ‘You need to learn how to make pivot tables in Excel!’; ‘You need more exercise!’; ‘You need to use our style guide when making PowerPoints!’. If you want to achieve any of these things, you need to both understand and feel the ‘Why’, right?

Read more

Symbal

Change Trap #1 – The Ketchup Effect

When you ask operational managers and employees what they remember from previous change projects, you get a pretty good picture of how their organisations typically behave during these. A common opinion is that the introduction of the change was done way too quickly.

Read more

Symbal

Nätverk startar på nytt!

Hur skapar man en levande lärandekultur inom sin organisation? Hur mycket av de utbildningssatsningar som görs leder till faktiska beteendeförändringar på arbetsplatsen? I hur stor utsträckning handlar företagens lärande om framåtblickande affärstransformation? Det var några av de frågor som diskuterades under torsdagens nätverksträff med Symbal som värd med besökare från Tetra Pak, Alfa Laval, Axis, Diaverum, Duni och Vesta. Det finns plats för fler!

Read more

Symbal

En introduktion till ‘onboarding’ av nya medarbetare!

Vi på Symbal brinner för att hjälpa företag och organisationer att lyckas med sina förändringsresor. Tillsammans med kunden utvecklar vi kommunikationskoncept som driver förändringen i mål. I vår kreativa verkstad producerar vi kommunikations- och utbildningslösningar som kunden behöver ha med sig på resan för att få med sig alla ombord.

Read more

Symbal

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.”

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.” IM i Sydsvenskan idag där Symbal omnämns.

Symbals och IM:s samarbete omnämns i dagens debattartikel i Sydsvenskan som Martin Nihlgård och Marija Brdarski, företrädare för IM författat. Demokratifrågan är något vi på Symbal värnar om att hålla aktuell och stöttar IM i med våra förändringskommunikations-ögon.

Read more

Symbal

Internt och externt – måste man skilja på kommunikationen?

Ska kommunikation som har samma mål men olika målgrupper hanteras på olika sätt, av olika avdelningar, med olika medarbetare, budgetar och mätetal? Finns ens målgrupperna internt och externt eller är det en konstruktion som för oss fel? Vad tycker du? Peter reflekterar kring detta och vi hade också glädjen att få fika en stund med den erfarna marknadsföraren Malin Lindgärde, som vi gillar att jobba ihop med och vi fick tillfälle att prata lite om internt och externt med henne.

Read more