Archives

Ulrika Rask-Lindholm

Våra kollegor runt om i världen säger att detta är precis vad de behövde. Dessutom har vi skapat en känsla av tillhörighet genom att filma på alla större anläggningar och uppmärksammat att alla delar av Höganäs är lika viktiga.

Helén Knutsson

Symbal bidrog med sin erfarenhet av förändring och sitt utifrån-in-perspektiv. Framför allt vågade de utmana oss och fråga oss VARFÖR.

Johan Mörnstam

Samarbetet innebar att vi var väl förberedda för förändringen och hade en berättelse som alla förstod och kände sig involverade i.

Per von Metzler

För mig som vd för Elfa var Symbal-teamet oerhört värdefullt som både strategiskt och operativt stöd i vår stora förändringsresa.

Happy user

Maybe it´s the first information security video I actually enjoyed watching, and I learned something as well! Very good example on how learning can be done effective.

Happy client

Good work!!! And thanks for a really good collaboration! Your ‘agile’ way of working with the project worked well.