Samarbetet innebar att vi var väl förberedda för förändringen och hade en berättelse som alla förstod och kände sig involverade i.