Alfa Laval ThinkTop

“Filmen togs emot väldigt bra. Många menade att det här var den bästa filmen som Alfa Laval gjort. Inga konkurrenter kommer ens i närheten av den här nivån”.

Beställaren

THINKTOP  |   KUND: ALFA LAVAL

Kommunikation för att lansera den nya ventiltekniken

ThinkTop är ett väletablerat produktvarumärke. Att ersätta den befintliga Alfa Laval-ventilen kunde helt enkelt inte göras via en vanlig lansering. För att säkerställa en lyckad lansering och övergång från den gamla ThinkTop till den nya skapade vi en verktygslåda med kommunikations- och inlärningsverktyg för en intern målgrupp.

En del av verktygslådan bestod av den här filmen som användes vid den interna lanseringen och som visades för nyckelintressenter vid en viktig mässa. Berättelsen hölls enkel och rolig eftersom ämnet är tekniskt och komplicerat.