Hälsocoachen

Lyssna på Johan Swärd från Posten Norge när han pratar om Hälsocoachen.


Hälsocoachen har fått ett hedersomnämnande i kategorin E-learning vid 2014 års International E-learning Division, som hålls av International E-learning Association (www.ielassoc.org).

HÄLSOCOACHEN   |   KUND: POSTEN NORGE

Kundens problem

För några år sedan var sjukfrånvaron mycket hög och kostnaderna, både vad gäller mänskligt lidande och rent finansiellt, besvärliga. Posten Norge beslutade sig för att stödja en hälsosam livsstil i en hälsosam arbetsmiljö. Problem med hälsan utgör en stor risk i flera yrken. Att anta en hälsosam attityd kan hjälpa medarbetare att förbättra sin situation. Att må bra på jobbet och i livet leder till bättre resultat. Det började med ett gruppövergripande program för hälsofrämjande aktiviteter. 

Symbals lösning

Symbal skapade en uppsättning verktyg för förändringskommunikation för att förbättra organisationens medvetenhet kring hälsa. E-lärande med filmer och interaktiv självdiagnos utmanade deltagarna att utföra aktiviteter i vardagen. Aktiviteterna inbegriper motion, mat, vila och social interaktion. Moduler togs fram för dialog i grupp med fokus på att diskutera hälsa och sätta gemensamma mål för gruppen. En mobil hälsoapp utvecklades för att styra och övervaka individuella förändringar.

Resultat

Inget norskt företag har de senaste åren genomfört så stora förändringar som Posten Norge. Målet är att vara Nordens bästa post- och logistikföretag. Stora investeringar och ansträngningar har gjorts för att öka medarbetarnas nöjdhet och minska sjukfrånvaron. Detta har gett mycket goda resultat. Sjukfrekvensen har sänkts från 9,2 till 6,8 procent sedan 2006. Posten Norge har sparat cirka 60 miljoner och samhället 222 miljoner norska kronor. Symbals lösningar hjälper till att bättra på siffrorna ytterligare och samtidigt öka medarbetarnöjdheten.