Knowing Höganäs

“Our colleagues around the world are saying this is just what they needed.

Furthermore, by filming at all major facilities we have created a sense of belonging and acknowledged that all parts of Höganäs are equally important.”
Ulrika Rask Lindholm – Group communications manager, Höganäs.

KNOWING HÖGANÄS   |   KUND: HÖGANÄS

Kundproblem

I Höganäs vill vi ha fantastiska människor som strävar efter att driva idéer, från start till mål. Personer som med vilja och kreativitet kan slå våra konkurrenter på fingrarna. Prata mindre, gör mer så blir du belönad. Vi vill att medarbetare göra saker som andra bryr sig om. Vi grundades på dessa principer och vi vill hålla oss till dem över tid. Så hur får vi med oss alla på dessa principer? Hur hittar vi och utvecklar medarbetare i denna anda över tid?

Symbal lösning

Symbal utvecklade en pedagogiskt program som kallades Knowing Höganäs. Vi började med att intervjua chefer och specialister för att identifiera områden som behövde extra uppmärksamhet. Baserat på dessa insikter skapade vi ett omfattande program som distribuerades som e-lärande: Knowing Höganäs. Programmet täcker sju nyckelområden som ledare behöver veta om – allt från företagets affärsstrategi, till immateriella tillgångar, till etik, till företagets själ.

Med hjälp av beprövade pedagogiska tekniker klargör Knowing Höganäs vad som förväntas av ledare och får dem att engagera sig i ämnena med bl.a. självskattningar, Programmets verkliga juvel är filminnehållet. Symbal skickade ett av våra filmteam runt om i världen för att samla historier om Höganäs anställda som övervinner utmaningar. Genom att höra verkliga berättelser om rätt sätt att göra saker på i Höganäs, skapade vi brygga mellan all teori och verkligheten.

Resultat

Knowing Höganäs används idag på fyra kontinenter, från Kina till Nordamerika. På detta sätt får medarbetare samma kraschkurs i vad det innebär att vara ledare på Höganäs. Lika viktigt har det varit att få kollegor på olika platser att överbrygga de geografiska klyftorna och skapa en känsla av enhet över gränserna. Programmet är idag en naturlig del av företagets verktygslåda för att bygga och upprätthålla företags skäl och en gemensam riktning i en värld av stora lokala olikheter.