PAH Academy IPAD-appen hittar orsakerna till andnöd

“Våra deltagare och facilitatorer är mycket imponerade av den nya iPad-versionen – den är modern, professionell och flexibel. Denna utveckling har varit särskilt givande för mig personligen. Jag började som PAH Academy-facilitator för tio år sedan och har nu haft möjlighet att vara med och förbättra verktyget. När jag tänker på att det har hjälpt läkarna att bättre förstå PAH och att det kan ha underlättat diagnosen hos många svenska PHA-patienter under de senaste tio åren gör mig väldigt stolt”.

Kristian Broms, kardiolog, medicinsk chef Norden, Actelion

PAH ACADEMY IPAD-APP   |   KUND: ACTELION

Kundens problem

Actelion har drivit PAH-akademin sedan 2004. Under denna tid har de utbildat cirka 3000 läkare i att undersöka patienter med oklar andnöd och diagnos av PAH (pulmonell arteriell hypertoni) – en sällsynt men dödlig sjukdom med hög dödlighet om den inte behandlas. Det ursprungliga programmet var en huvudsakligen icke-återanvändbar, pappersbaserad 1,5-dagars workshop. Läkares begränsade tid tillsammans med miljöhänsyn fick dock Actelion att ta nästa steg. Och de bad Symbol att vara med.

Symbals lösning

Tillsammans med chefredaktör Björn Kornhall, läkare vid kardiologiska institutionen på Skånes universitetssjukhus i Lund, utvecklade Symbal en iPad-version utifrån seminariet. Den kan användas vid grupplärande såväl som för individuellt lärande och följer den diagnostiska vägen från oklar andnöd till bekräftad diagnos av till exempel kranskärlssjukdom, interstitiell lungsjukdom, akut lungemboli, kronisk lungemboli eller pulmonell arteriell hypertoni.

Resultat

Den nya PAH Academy införs nu över hela Sverige, vilket resulterat i mycket positiv feedback.